DISCLAIMER VAN BINGE OVER

Algemeen


BINGE OVER verleent hierbij toegang tot de website 'www.bingeover.nl' en publiceert hier teksten, video-, audio- en beeldmateriaal en andere zaken die door ons en derden zijn aangeleverd.


We behouden ons het recht voor om op elk moment de inhoud van deze website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen.


Alle prijzen op deze website zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.


Beperkte aansprakelijkheid


Onze website heeft uitsluitend als doel het delen van informatie. De daarop vermelde informatie en gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en gecontroleerd op juistheid en volledigheid.


BINGE OVER garandeert niet dat deze informatie en gegevens vrij zijn van (type- of programmeer)fouten of onvolkomenheden, en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten of onvolkomenheden.


De informatie die op deze website vermeld wordt is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg altijd een arts in geval van gezondheidsproblemen.


Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend.


Onze website kan links bevatten naar andere websites en social media pagina's, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van BINGE OVER. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door BINGE OVER. BINGE OVER is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel voor specifieke gegevens of informatie van deze websites en social media pagina's.


Auteursrechten


Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BINGE OVER informatie en/of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen berusten bij BINGE OVER.

Vragen en feedback


Als je vragen hebt over deze disclaimer, kan je contact met ons opnemen:


BINGE OVER 

Laurence Blairon

Sonsbeekstraat 2

2548 RV Den Haag

T: +31 (0)6 43059447

E: laurence@bingeover.nl

KvK: 51826763


Wijzigingen disclaimer

 

Deze disclaimer kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden op onze website gepubliceerd. We raden je daarom aan om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.Deze disclaimer is voor het laatst aangepast op 26 mei 2022.