PRIVACYVERKLARING VAN BINGE OVER

BINGE OVER waardeert het vertrouwen dat je in ons stelt. We respecteren dan ook jouw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van BINGE OVER. Je dient je ervan bewust te zijn dat BINGE OVER niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere partijen, websites en bronnen.


Bij het verlenen van onze diensten verwerken we je persoonsgegevens. Om je te informeren over hoe we met deze gegevens omgaan hebben we deze privacyverklaring opgesteld. 


Bij de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('de AVG').


Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke


Bij BINGE OVER worden de persoonsgegevens verwerkt door:


Laurence Blairon

Sonsbeekstraat 2

2548 RV Den Haag

T: +31 (0)6 43059447

E: laurence@bingeover.nl

KvK: 51826763


Persoonsgegevens die we verwerken


BINGE OVER verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze website en gerelateerde diensten, en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via social media, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat we je persoonsgegevens verkrijgen via derden.

We zullen deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:


 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Gegevens over je activiteiten op onze website;
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, aanvraag gratis sessie, social media, nieuwsbrief, of door een profiel in de leeromgeving aan te maken);
 • Geslacht;
 • Levensloop en persoonlijke geschiedenis ten aanzien van eetbuien;
 • Interessegebieden;
 • Gespreksverslagen;
 • Inhoud van communicatie;
 • Inloggegevens (bij je account in de leeromgeving);
 • Bankrekeningnummer of creditcardnummers (indien je klant bij ons bent).


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken


BINGE OVER verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door jou aan ons zijn verstrekt.


Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via laurence@bingeover.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verwerken


BINGE OVER verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


 • Het uitvoeren van onze dienstverlening, en het continue verbeteren daarvan;
 • Het onderhouden van contact: je kunnen bellen, e-mailen, of bereiken via Zoom;
 • Het analyseren van je onlinegedrag om daarmee onze website en aanbod van diensten af te stemmen op je voorkeuren;
 • Het voeren van marketingactiviteiten, o.a. het verzenden van nieuwsbrieven, aanbiedingen en/of promotionele mailing;
 • Het verzenden van communicaties omtrent wijzigingen van onze diensten of voorwaarden;
 • Het bieden van (online) coaching programma's;
 • Het bieden van toegang tot een online leeromgeving via het aanmaken van een eigen account;
 • Het beheren van onze klantenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht;
 • Het factureren en het afhandelen van je betalingen, alsmede het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen.


Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Geautomatiseerde besluitvorming (profiling)


BINGE OVER neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BINGE OVER) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


BINGE OVER bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd te realiseren. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 


BINGE OVER hanteert de volgende bewaartermijnen:


Voor klanten en leveranciers:


 • Gedurende de looptijd van de dienstverlening alsmede de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst (7 jaar) en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende relatie, garantietermijn, klacht of gerechtelijke zaak;
 • De verwerking gebeurt op grondslag van de overeenkomst;
 • Indien dossiers langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

Voor nieuwsbriefabonnees:

 • Gedurende de periode dat je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief;
 • De verwerking van de verstrekte gegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer) bij de inschrijving gebeurt op grondslag van je toestemming. Je kan je voor de nieuwsbrief abonneren als je zelf geen klant bent.

 

Voor prospects, stakeholders, lobbycontacten en/of geïnteresseerden:

 • Gedurende de periode dat je gezien wordt als prospect, stakeholder, lobbycontact en/of geïnteresseerde;
 • De verwerking van de verstrekte gegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer) gebeurt op grondslag van toestemming, aanvragen van een gratis sessie, afgifte van je visitekaartje en/of koppeling via Facebook of LinkedIn.


Je rechten: gegevens inzien, aanpassen, aanvullen, verwijderen of afschermen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.


Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door BINGE OVER vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.


Ook kan je ons verzoeken om de persoonsgegevens die we van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


In alle bovengenoemde gevallen vragen we je om een e-mail te sturen naar: laurence@bingeover.nl


We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG.


Heb je een klacht?


Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Delen/verstrekken van persoonsgegevens met derden


BINGE OVER verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden, en verstrekt deze niet voor commerciële of goede doelen.


We verstrekken je persoonsgegevens aan derden uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die je gegevens namens ons verwerken, sluiten we voor zover mogelijk een bewerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.


Dit geldt in het bijzonder voor derde partijen buiten de EU, met name Amerikaanse bedrijven zoals Google, Facebook, LinkedIn, Dropbox, of Zoom. BINGE OVER werkt bij voorkeur met partijen die op grond van de ‘Privacyschild-overeenkomst’ gecertificeerd zijn. Dit betekent dat ze zich aan de Europese privacyregelgeving houden.

Met de volgende derden deelt BINGE OVER persoonsgegevens:

null


Google Analytics


BINGE OVER maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers haar website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultatenpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.


Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze statistieken worden gebruikt om onze diensten te optimaliseren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn en Pinterest


Op de website en in de mailings van BINGE OVER zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn en Pinterest. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn en Pinterest zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie hieronder).


Lees de privacyverklaring van Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn en Pinterest (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone.


BINGE  OVER wil je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken we op onze website gebruik van verschillende soorten cookies. We plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn  voor de technische werking van de website. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken we analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan je IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van onze diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken je IP-adres niet om je onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om je IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. 


Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Hoe we je persoonsgegevens beveiligen


BINGE OVER neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als he het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met laurence@bingeover.nl

BINGE OVER heeft de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens adequaat te beveiligen:

 • Het gebruik van een betrouwbaar TLS-certificaat voor onze website en voor onze leeromgeving om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk;
 • Een professionele hosting van de website bij een bedrijf dat ervoor zorgt dat plugins en overige systemen regelmatig bijgewerkt worden;
 • Wij versturen de gegevens die je invult op onze website via een beveiligde internetverbinding;
 • Het gebruik van een professionele wachtwoord manager;
 • Een helder en beveiligd backup beleid;
 • SSL voor alle mail verkeer, zowel inkomend als uitgaand.


Aanpassen privacyverklaring


We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. BINGE OVER behoudt zich het recht voor geplaatste opmerkingen van bezoekers zonder opgaaf van reden te verwijderen.Alle inhoud van de pagina’s van onze website en leeromgeving, zoals teksten, blogs, video’s, audiobestanden, logo’s, buttons, fotografie en andere grafische elementen, inclusief alle lessen, oefeningen en andere tools uitgereikt per e-mail ter ondersteuning van onze coachingsprogramma's, valt onder de bescherming van Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.


De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van deze content is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van BINGE OVER.


Disclaimer


Onze website en social media pagina’s hebben uitsluitend als doel het delen van informatie. De daarop vermelde informatie en gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en gecontroleerd op juistheid en volledigheid.


BINGE OVER garandeert niet dat deze informatie en gegevens vrij zijn van (type- of programmeer)fouten of onvolkomenheden, en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie. Ook kan er aan de inhoud geen enkel recht worden ontleend.


De informatie die op onze website en social media pagina's vermeld wordt, of in onze cursusmaterialen staat, is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg altijd een arts in geval van gezondheidsproblemen.


Onze website en social media pagina’s kunnen links bevatten naar andere websites en social media pagina's, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van BINGE OVER. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door BINGE OVER. BINGE OVER is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel voor specifieke gegevens of informatie van deze websites en social media pagina's.


Vragen en feedback


Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kan je contact met ons opnemen:


BINGE OVER 

Laurence Blairon

Sonsbeekstraat 2

2548 RV Den Haag

T: +31 (0)6 43059447

E: laurence@bingeover.nl

KvK: 51826763


Wijzigingen privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden op onze website gepubliceerd. We raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 oktober 2023.